4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Miłość zbawia świat

30/01/22 Danuta Stankiewicz
W tym kontekście bardzo pouczającym byłoby dla nas katolików podjęcie na powrót zagadnienia roli hierarchicznego ustroju Mistycznego Ciała Chrystusa. Chcemy ugruntowania fundamentalnego faktu, że Kościół, z woli Jezusa Chrystusa – Boga, sprawcy wszystkiego we wszystkich, tworzą wszyscy ochrzczeni, ale są różne dary łaski i różne rodzaje posługiwania. Mamy tu bowiem i apostołów, i proroków, i nauczycieli, i tych, co mają dar czynienia cudów, i tych, co wspierają pomocą, i tych, co rządzą, i tych, co przemawiają rozmaitymi językami.