Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Nie wystarczy ciekawość

30/01/22 s. Arletta Ziółkowska
I niekoniecznie trzeba wyjechać do jakiegoś odległego kraju, by służyć Bogu w drugim człowieku. Ważne jest, by spróbować odczytać w swej duszy i w swym sercu głos Bożego wołania. A On – Bóg woła, tak jak powołał Jeremiasza. Słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu. Jeremiasz był pełen obaw, ale usłyszał zapewnienie: „Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.