4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Udział w Najświętszej Ofierze przynagla nas do podejmowania wszelkich dzieł miłości, aby dawać światu świadectwo chrześcijańskiego życia (Dies Domini, 69)

30/01/22
Dzisiejsza niedziela ukazuje Zbawiciela jako proroka, który doskonale wypełnia Boskie posłanie, zapowiadając nadejście królestwa niebieskiego (por. KKK 436). Nauczanie Jezusa nie jest przyjmowane ochotnie; jest odrzucane, podobnie jak to miało miejsce wobec proroków Starego Testamentu. Jezus jednak nie lęka się dawać świadectwa nawet wobec prześladowań, dając nam tym przykład (Ewangelia).
Bowiem misja głoszenia słowem i życiem Ewangelii jest zadaniem każdego wierzącego. I nie można się od niej uchylać, nawet wobec napotykanych przeciwności. Podstawowym prawem, jakie głosi Chrystus, jest prawo miłości (II czytanie). Każda Eucharystia, zwłaszcza niedzielna, jest dla nas wezwaniem do życia według tego prawa.
Z dzisiejszej liturgii słowa warto wydobyć i poddać głębszej refleksji źródło mocy posługi prorockiej podejmowanej przez zwykłych, przeciętnych ludzi. Oni to w trakcie jej pełnienia, o ile czynili to w sposób wierny i zgodny w wolą Najwyższego, doznawali imponującej przemiany.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.