5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Poślij mnie!

06/02/22 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiejsze Słowo stawia wymaganie także nam. Bo to my, dorośli, dajemy przykład wiary dzieciom, to nas najczęściej naśladują. To jak sami idziemy za Jezusem taką wiarę będą miały nasze dzieci. Jak mamy podjąć się tego zadania? Tak jak Piotr. Upaść przed Jezusem, uznać Jego panowanie w swoim życiu i zgodzić się w prawdzie na swoją grzeszną naturę. Tylko taka postawa skłoni nasze serce do pójścia za Jezusem.