5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Prorok, apostoł i ja

06/02/22 Sławomir Zatwardnicki
Możemy pójść jeszcze o krok dalej w tym samym kierunku i powiedzieć, że znaleźliśmy się w jeszcze mniej spektakularnej sytuacji. Nie dano nam ani wizji mistycznej, ani spotkania z chodzącym po ziemi Jezusem. Nie drżą futryny kościoła, w którym słuchamy słowa Bożego. Ryby nie wpływają do sieci posłuszne słowu Jezusa. Ale przecież Pan wyraźnie zapewnił, że bardziej błogosławieni są ci, którzy wierzą, niż ci, którzy widzieli. Apostoł Paweł w dzisiejszym liście przypomina głoszoną przez siebie Ewangelię i wiarę tych, którzy jej wysłuchali.