5 niedziela okresu zwykłego

Wszyscy wierzący są zaproszeni, aby stać się Chrystusowymi uczniami i iść za Nim (KKK 520)

06/02/22
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli daje nam wyjątkową okazję do przemyślenia zagadnienia pokornej samoświadomości. Jest ona istotnym elementem tożsamości każdego ucznia Pańskiego. Brak pełnej świadomości tego, kim jestem przed Bogiem oraz wobec braci i sióstr w Chrystusie, a także wobec tych, do których mamy podążać z Dobrą Nowina o jedynym Zbawicielu świata, zazwyczaj powoduje wiele nieporozumień, nieprzemyślanych decyzji oraz utratę wiarygodności, a w konsekwencji paraliżuje skuteczność misji, która do nas należy.
A ponieważ ożywiać nas i motywować do działania powinna świadomość, że do podążania za Chrystusem powołani są wszyscy bez wyjątku (por. KKK 520; 618; 923; 1618; 1642; 2053), pokorna samoświadomość tego, kim jestem, skąd mam czerpać siłę, w czyim imieniu działam oraz dokąd zmierzam, zdecydowanie warunkuje powodzenie.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.