6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Błogosławieństwo czy przekleństwo?

13/02/22 s. Urszula Kłusek SAC
Dlaczego człowiekowi nie wystarczy i nie zaspokoi wszystkich pragnień drugi człowiek? Dlatego że serce ludzkie jest tak wielkie, że na pragnienie miłości i spełnienia, które nosimy w sobie może odpowiedzieć tylko Bóg i Jego Miłość. Wyszliśmy od Boga. Bóg jest naszym Ojcem i dlatego nic poza Bogiem nie może nas nasycić i napełnić. Nic i nikt poza Bogiem nie nasyci serca człowieka. Święty Tomasz z Akwinu napisał kiedyś rewelacyjne zdanie. Krótkie, złożone tylko z trzech słów, ale oddające prawdę o Bogu i człowieku. Warto to zdanie zapamiętać: Tylko Bóg nasyca. Tylko Bóg i złożona w Bogu nadzieja na miłość i szczęście przekraczające wszystko, co może człowiek sobie wyobrazić nasyci serce.