6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dobra nowina dla ubogich

13/02/22 ks. Adam Kalbarczyk
W dzisiejszym kazaniu Jezus przemawia wobec zgromadzonych tłumów do swoich uczniów, tzn. do tych wszystkich, którzy w Niego wierzą, a więc i do nas. Nazywa ich „ubogimi”. Czyżby wiara uczyniła ich ubogimi? Wygląda na to, że tak, bo tylko ubodzy są w stanie pojąć dobrą nowinę dla ubogich. Tylko oni mogą doświadczyć jej wyzwalającej mocy i wiarygodnie głosić ją światu. Przykładem takiej postawy jest dla wszystkich wierzących sam Jezus, który głosi ubogim Ewangelię w ubóstwie. On, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić (por. 2 Kor 8, 9). Dlatego Jego uczniem może być jedynie ten, kto jest gotów, współdźwigać z Nim Jego wyzbycie się siebie, Jego odrzucenie, odarcie ze wszystkiego, Jego krzyż. Jezus niesie dobrą nowinę ubogim. Jeżeli ktoś nie chce mieć z ubogimi nic wspólnego, to dobra nowina nigdy do niego nie dotrze. Jeżeli ktoś jest nieczuły na ubóstwo bliźniego, to będzie nieczuły także i na dobrą nowinę Jezusa.