6 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

„Policzek” dla ludzkich pragnień?

13/02/22 Sławomir Zatwardnicki
Kim są ci ubodzy, do których należy królestwo Boże? Czy chodzi rzeczywiście o ubóstwo, którego w Polsce doświadcza pewnie ze dwa miliony ludzi, bynajmniej niewyglądających na szczęśliwych? Dalej: dlaczego płacz miałby być lepszy od śmiechu? Mamy teraz unikać wszelkiej radości, do której z kolei wzywa apostoł Paweł, i zwieszać głowę jak sitowie (jakby Biblia była sprzeczna sama w sobie)? Dlaczego lepszym miałaby być sytuacja znienawidzenia przez ludzi niż sytuacja, w której inni po prostu by nas lubili? Czy chrześcijanin nie powinien tak żyć, żeby wzbudzać pozytywne emocje u innych? (Czy to „polityczna poprawność” każe interpretować Ewangelię w taki sposób?). I tak dalej.