6 niedziela okresu zwykłego

Prawdziwą nadzieję dają nam Chrystusowe błogosławieństwa, które zapowiadają wieczne szczęście (KKK 1820)

13/02/22
W dzisiejszej liturgii słowa dostrzec możemy wyraźnie istnienie istotnej alternatywy, która dotyczy życia każdego człowieka. Dokonywanie wyboru, który ona wymusza, może w sposób zasadniczy wpłynąć na nasze losy. Ważne, by dokonywany wybór był właściwy z punktu widzenia naszej wiary.
Chodzi tutaj o wybór takich życiowych postaw, w sferze ducha, które zapewnią człowiekowi błogosławieństwo Boże, czyli prawdziwe szczęście.
Chodzi jednocześnie o konsekwentne i roztropne odrzucanie postaw, które sprowadziłyby na nas niechybnie przekleństwo lub Chrystusowe „biada”.
Wybierać konkretnie trzeba tu między pokładaniem ufności w Panu, wiązaniem z Nim swych nadziei, zwracaniem się ku Niemu swym czystym i prawym sercem – a pokładaniem ufności w człowieku, upatrywaniem swej siły w ciele, odwracaniem od Pana swego serca i kierowaniem go ku marnościom.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.