6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Służyć bliźnim

13/02/22 ks. Franciszek Zawadzki
Świat oczekuje zaangażowania właśnie w celu zdobywania bogactwa, poszanowania, radości i dostatku. Naszym zadaniem jest jednak pójść za wezwaniem Chrystusa. A wcale nie okazuje się to być działaniem wbrew światu doczesnemu. Ma być mu służbą. Służbą naszym bliźnim tu i teraz.