6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Zmień życiową drogę

13/02/22 Danuta Szelejewska
Ostrzeżenia są cechą charakterystyczną w każdym miejscu i czasie. Nie brakuje ich również w historii Starego Testamentu. Przytaczając słowa samego Boga, prorok Jeremiasz przestrzega wpatrujących się w doczesność. Przyrównuje ich do „dzikiego krzaka na stepie” (Jr 17,6). Natomiast ten, kto zaufa Panu jest „podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; (…) utrzyma zielone liście; (…) i nie przestaje wydawać owoców” (Jr 17, 8).