Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

7 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
20/02/22
Dzisiejsza liturgia słowa daje możliwość głębszej refleksji nad obietnicą nagrody. Chodzi tu zatem o coś, co moglibyśmy nazwać Boskim systemem wynagradzania za… no właśnie, za co? W słowie Bożym rzeczywistość nagrody, a zwłaszcza jej obietnica, istnieje ewidentnie. I chodzi tu nie tylko o sytuacje, w których człowiek postępuje wielkodusznie, gdyż spodziewa się za to nagrody (Dawid), lecz także o momenty, w których Pan sam składa jej obietnice – pod określonymi warunkami.
Sugestie słuchacza
20/02/22 Szymon Bojdo
Trudno po pierwszej lekturze zrozumieć drugie czytanie – o człowieku cielesnym i duchowym. Apostoł odwołał się do nieco poetyckich metafor, ale gdyby się temu przyjrzeć możemy zobaczyć, że tak właśnie jest w naszych relacjach: z ludźmi i Bogiem. Mówimy do siebie pewnymi metaforami. Wszystko jednak w naszych relacjach zależy od obrazu siebie i innych, który mamy w sobie. Możemy iść za czymś, co „ziemskie” albo co „niebieskie” i będzie to miało swoje konsekwencje. Chciałbym, byśmy wybierali tego „niebieskiego Adama” w nas, ducha ożywiającego. Niestety odnoszę wrażenie, że często wybiera współczesny człowiek ducha rywalizacji, marudzenia, plotki, a więc tego co nie ożywia duszy.
Homilia do dorosłych
20/02/22 ks. Szymon Bajon
Możliwe, że zwrócenie się do tych, „którzy słuchają”, miało im uświadomić, co tak naprawdę znaczy słuchać Jezusa. Może przede wszystkim apostołowie mieli to usłyszeć. Jeśli chcesz iść za mną – zdaje się sugerować Jezus – jeśli usłyszałeś moje słowo o drodze błogosławieństw i pociąga cię to, co usłyszałeś, to nie możesz zatrzymać się w tym momencie i zadowoleniem przytaknąć tej nauce. Nie możesz też zatrzymać się na płaszczyźnie cudów, o których słyszałeś i tymi cudami motywować swoje pójście za Mną. Nie. Pójść za Mną, słuchać Mnie, znaczy o wiele więcej. Musisz zmienić swoje postrzeganie świata, musisz zmienić swą hierarchię wartości, musisz zrezygnować z prawa odwetu na rzecz prawa miłości.
Homilia do dorosłych
20/02/22 ks. Konrad Sulmirski
Jak mówi Jezus: kochać kogoś, kto kocha nas – to rzecz normalna, ludzka naturalna. Odwdzięczanie się za dobro uczynione na naszą rzecz – podobnie nie jest niczym nadzwyczajnym. Tymczasem miłość do kogoś, kto nie jest nam przychylny, kto nie darzy nas miłością czy choćby odrobiną sympatii, od kogo nie spodziewamy się otrzymać niczego dobrego – to postawa, do której każdego chrześcijanina nawołuje Zbawiciel!
Homilia do młodzieży
20/02/22 ks. Wojciech Nowicki
W przytaczanych przez Jezusa przykładach nie chodzi o dosłowność. To nie nowe normy prawne czy społeczne. Przypomnijmy sobie sytuację z policzkowaniem. Przecież Jezus został spoliczkowany przed Sanhedrynem, a jednak wówczas, jakby wbrew swoim słowom, nie tyle nadstawił drugi policzek, ile podjął dialog: dlaczego mnie bijesz? Kiedy Jezus podaje nam te przykłady, powiedzmy wprost: przykłady kontrowersyjne, to chce w ten sposób sprowokować słuchaczy, chce ich pobudzić do myślenia, do zastanowienia. Na przykładzie tych konkretnych sytuacji chce im przekazać pewną myśl: aby zrezygnowali z prawa odwetu.
Homilia do dzieci
20/02/22 ks. Grzegorz Świecarz
Dziś Jezus mówi do mnie i do ciebie – jesteście przyjaciółmi moimi. Jesteśmy w stanie sobie to uświadomić? Jesteśmy wszyscy prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa! A kto to jest przyjaciel? (Dzieci odpowiadają). Przyjaciel to osoba, której możemy o wszystkim powiedzieć, możemy mu zaufać, zawsze jest przy nas bardzo blisko, choć nie zawsze musi się z nami zgadzać i myśleć tak samo. Przyjaciel to taka bratnia dusza, przy której nigdy nie brakuje nam tematów do wspólnej rozmowy.