7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Jezus chce od nas więcej

20/02/22 ks. Wojciech Nowicki
W przytaczanych przez Jezusa przykładach nie chodzi o dosłowność. To nie nowe normy prawne czy społeczne. Przypomnijmy sobie sytuację z policzkowaniem. Przecież Jezus został spoliczkowany przed Sanhedrynem, a jednak wówczas, jakby wbrew swoim słowom, nie tyle nadstawił drugi policzek, ile podjął dialog: dlaczego mnie bijesz? Kiedy Jezus podaje nam te przykłady, powiedzmy wprost: przykłady kontrowersyjne, to chce w ten sposób sprowokować słuchaczy, chce ich pobudzić do myślenia, do zastanowienia. Na przykładzie tych konkretnych sytuacji chce im przekazać pewną myśl: aby zrezygnowali z prawa odwetu.