7 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Najświętsza Ofiara jest najwyższym wyrazem miłości Boga wobec człowieka i domaga się odpowiedzi z naszej strony (KKK 1367)

20/02/22
Dzisiejsza liturgia słowa daje możliwość głębszej refleksji nad obietnicą nagrody. Chodzi tu zatem o coś, co moglibyśmy nazwać Boskim systemem wynagradzania za… no właśnie, za co? W słowie Bożym rzeczywistość nagrody, a zwłaszcza jej obietnica, istnieje ewidentnie. I chodzi tu nie tylko o sytuacje, w których człowiek postępuje wielkodusznie, gdyż spodziewa się za to nagrody (Dawid), lecz także o momenty, w których Pan sam składa jej obietnice – pod określonymi warunkami.
Dawcą nagrody, niejako jej fundatorem, jest miłosierny Bóg.
Uczniowie Pańscy mają nosić w sobie obraz Człowieka niebieskiego. W nazwie tej ukryta jest obietnica nagrody wiecznej w niebie dla tych, którzy będą konsekwentnie dążyć do Boskiego ideału. Słowa, które Pan kieruje dziś do wszystkich swoich uczniów, a więc do nas także, nie są łatwe. Miłować nieprzyjaciół, dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą, błogosławić przeklinających nas i modlić się za oczerniających – to naprawdę wyższa szkoła jazdy, najwyższa!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.