7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Słuchać i usłyszeć

20/02/22 ks. Szymon Bajon
Możliwe, że zwrócenie się do tych, „którzy słuchają”, miało im uświadomić, co tak naprawdę znaczy słuchać Jezusa. Może przede wszystkim apostołowie mieli to usłyszeć. Jeśli chcesz iść za mną – zdaje się sugerować Jezus – jeśli usłyszałeś moje słowo o drodze błogosławieństw i pociąga cię to, co usłyszałeś, to nie możesz zatrzymać się w tym momencie i zadowoleniem przytaknąć tej nauce. Nie możesz też zatrzymać się na płaszczyźnie cudów, o których słyszałeś i tymi cudami motywować swoje pójście za Mną. Nie. Pójść za Mną, słuchać Mnie, znaczy o wiele więcej. Musisz zmienić swoje postrzeganie świata, musisz zmienić swą hierarchię wartości, musisz zrezygnować z prawa odwetu na rzecz prawa miłości.