Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

8 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
27/02/22
Tematem głównym liturgii słowa warto uczynić dziś skarbiec nie ręką ludzką uczyniony. Jest nim oczywiście ludzkie serce, uczynione przez Boga Stwórcę, pojmowane biblijnie jako ośrodek życia, źródło myśli, słów, czynów oraz decyzji. Od jego jakości zależy to, w jaki sposób postępuje człowiek, jak postrzega rzeczywistość, jak traktuje Pana Boga, ludzi oraz samego siebie.
Sugestie słuchacza
27/02/22
Wydaje się, że dziś szczególnie brakuje odpowiedzialności za słowo, bo skoro można powiedzieć wszystko w imię fałszywie pojmowanej „wolności słowa”, to nie ma żadnych ograniczeń. Refleksja nad słowem w świecie, w którym utraciliśmy zdolność wyobrażania sobie ukrytego i wewnętrznego sensu wypowiedzi, zdaje się więc konieczna.
27/02/22 ks. Marek Piedziewicz
Wydaje się, że słowo Boże dzisiejszej niedzieli możemy odnieść do świata mediów społecznościowych. To one stają się nowym forum wymiany myśli, poglądów i opinii. Wielu ludzi z pozoru skrytych wykazuje się niesłychaną wręcz aktywnością w świecie wirtualnym. W świetle Bożego słowa możemy spojrzeć na tę przestrzeń życia i zastanowić się, czy potrafimy dobrze z niej korzystać? Czy nie wypowiadamy w internecie słów zbyt mocnych i nieadekwatnych do sytuacji? Czy nie ranimy lub nie ośmieszamy innych? Czy zawsze mamy pewność, że odnosimy się tam do prawdziwych informacji i nie ulegamy kłamstwu, określanemu mianem fakenews. Słowo wypowiadane w internecie może ranić i upokarzać w sposób publiczny, szczególnie bolesny. Warto więc zastanowić się, czy sami nie siejemy tam zła czy hejtu i nie powodujemy w ten sposób negatywnych skutków.
Homilia do dorosłych
27/02/22 ks. Hubert Kowalewski CM
Udzielanie porad jest dzisiaj bardzo modne. Fora internetowe pełne są gotowych rozwiązań, w firmach zatrudnieni są konsultanci mający za zadanie kontakt z klientami, a oprócz tego w codziennych dylematach jesteśmy proszeni o radę lub sami radzimy się kogoś bliskiego. Skuteczną, lecz często zapominaną pomocą jest modlitwa do Ducha Świętego o dar rady. Łączą się z nim także dwa inne: dar męstwa i umiejętności. Męstwo jest potrzebne, by zwrócić uwagę bliźniemu, gdy czyni coś złego, a dar umiejętności pozwala tak dobrać słowa, by bliźni nie poczuł się zaatakowany i zraniony.
Homilia do młodzieży
27/02/22 o. Marcin Wrzos OMI
Możemy widzieć czyjąś chciwość, gniew, lenistwo, nieczystość, hejt, pogardę, a nie dostrzegać tego, że sami mamy z tym problem. Inną wadą jest bliskowzroczność, kiedy widzi się jedynie swoje wady, a cały świat jest idealny. To częsta choroba współczesności, bywa że prowadzi do depresji, a nawet targnięcia się na swoje życie. Dostrzegamy, jakie inni mają super życie, wspaniałych przyjaciół, nie borykają się z toksycznymi relacjami, brakiem pieniędzy, chorobami. Tylko my. Nikt nie ma tak źle jak my. Takie spoglądanie na świat naprawdę zabija.
Homilia do dzieci
27/02/22 Danuta Szelejewska
Konieczność wytrwania w wierze bardzo mocno akcentował Święty Paweł, który zwracając się bezpośrednio do nawróconych z pogaństwa mieszkańców Koryntu, umacniał ich starania: „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58). Prosząc o wytrwałość, Apostoł Narodów wskazywał na autentyczność Dobrej Nowiny o zbawieniu. Trwanie przy Chrystusie jest gwarancją powodzenia, dzięki Niemu bowiem łatwiej pokonywać przeciwności dnia codziennego.