8 niedziela okresu zwykłego

Duchowe uzdrowienie

27/02/22 ks. Marek Piedziewicz
Wydaje się, że słowo Boże dzisiejszej niedzieli możemy odnieść do świata mediów społecznościowych. To one stają się nowym forum wymiany myśli, poglądów i opinii. Wielu ludzi z pozoru skrytych wykazuje się niesłychaną wręcz aktywnością w świecie wirtualnym. W świetle Bożego słowa możemy spojrzeć na tę przestrzeń życia i zastanowić się, czy potrafimy dobrze z niej korzystać? Czy nie wypowiadamy w internecie słów zbyt mocnych i nieadekwatnych do sytuacji? Czy nie ranimy lub nie ośmieszamy innych? Czy zawsze mamy pewność, że odnosimy się tam do prawdziwych informacji i nie ulegamy kłamstwu, określanemu mianem fakenews. Słowo wypowiadane w internecie może ranić i upokarzać w sposób publiczny, szczególnie bolesny. Warto więc zastanowić się, czy sami nie siejemy tam zła czy hejtu i nie powodujemy w ten sposób negatywnych skutków.