8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wiara płynąca z serca

27/02/22 Danuta Szelejewska
Konieczność wytrwania w wierze bardzo mocno akcentował Święty Paweł, który zwracając się bezpośrednio do nawróconych z pogaństwa mieszkańców Koryntu, umacniał ich starania: „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58). Prosząc o wytrwałość, Apostoł Narodów wskazywał na autentyczność Dobrej Nowiny o zbawieniu. Trwanie przy Chrystusie jest gwarancją powodzenia, dzięki Niemu bowiem łatwiej pokonywać przeciwności dnia codziennego.