8 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Zanim powiesz słowo…

27/02/22
Wydaje się, że dziś szczególnie brakuje odpowiedzialności za słowo, bo skoro można powiedzieć wszystko w imię fałszywie pojmowanej „wolności słowa”, to nie ma żadnych ograniczeń. Refleksja nad słowem w świecie, w którym utraciliśmy zdolność wyobrażania sobie ukrytego i wewnętrznego sensu wypowiedzi, zdaje się więc konieczna.