Chrzest Pański

Budowa drogi prosto do serca

09/01/22 Monika Zuber
W czytanej dzisiaj Ewangelii słyszymy, że pewnego dnia Jezus też przychodzi do Jana Chrzciciela, by się ochrzcić nad rzekę. Właśnie wtedy wszyscy widzą, jak zstępuje na Niego Duch Święty niby gołębica. Słyszą również głos z nieba: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Ten głos z nieba jest znakiem dla nas wszystkich, że droga została wybudowana, teraz przychodzi do nas sam Bóg, który przynosi wprost do serc ludzkich łaskę, miłość, dobro. Od nas zależy, czy przywitamy Go i ugościmy w naszych sercach: w naszych myślach, zamiarach i czynach. Jezus przyszedł do serc ludzkich by pokazać, że jest droga, którą możemy iść na nowo.