Chrzest Pański
Sugestie słuchacza

Jezus także przyjął chrzest…

09/01/22 Anna Lipczyńska
Gdyby była możliwa homilia dialogowana, warto byłoby zacząć ją od pytania: „Po co Jezusowi chrzest?”. Spodziewam się konsternacji słuchaczy, a potem może rozmaitych, pewnie także przedziwnych odpowiedzi. Na ogół wierni nie odróżniają chrztu Janowego od sakramentu ustanowionego przez zmartwychwstałego Jezusa. Zachęcam do krótkiej katechezy porządkującej te pojęcia.