Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Konsekrowani

09/01/22 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Wydawać by się mogło, że ponad 2 tysiące lat po tym wydarzeniu, Jezus nie musi stawiać nam dramatycznego pytania: czy i wy chcecie odejść? Bo tak wielu odchodzi od Niego, tłumacząc swoją religijną gnuśność, zgorszeniem. Ludzie tak łatwo i szybko zapominają, że chrzest angażuje nas w wiarę i każdy, kto ten dar otrzymuje, musi być gotowy na przeżywanie również trudności i wątpliwości, a nawet konfrontację ze zgorszeniem, które się pojawia; musi być gotowy na doświadczenie spraw bolesnych, i zwyczajnie, po ludzku, niezrozumiałych; musi przyjąć Boga, który służy, ale jest niełatwy.