Chrzest Pański

Tradycja, głębia i doskonalenie się

09/01/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Niezależnie od sytuacji związanych z przygotowaniem do chrztu dziecka, winniśmy wciąż na nowo spoglądać na Chrystusa, który sam przyjmując chrzest Janowy, przyjmuje nowo ochrzczonych i obdarza ich łaską Ducha Świętego. Wnikamy w głębię natchnionych słów. Ów lud nad Jordanem oczekiwał z napięciem i snuł domysły co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem. „Oczekiwanie nadejścia Mesjasza nasiliło się również w związku z działalnością Jana Chrzciciela. (…) Do tej pory Jan chrzcił wodą, która tylko w sposób symboliczny miała ukazywać nawrócenie i przemianę człowieka, jednak nie miała mocy oczyszczającej wnętrze. (…) Głoszony przez Jana chrzest mógł tylko przygotowywać na przyjście Mesjasza.