Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł

Objawienie Pańskie

Sugestie programowe
06/01/22
To, co wspominamy jako pamiątkę, staje się dla nas teraz rzeczywistością zbawczą dzięki temu samemu Chrystusowi, który jest pośród nas obecny i działa poprzez swoje słowo i sakramenty. Podkreślają to słowa „dzisiaj” w kolekcie i prefacji. Zbawiciel nadal objawia się wszystkim narodom i zbawia je poprzez Kościół. Symbolikę gwiazdy, za pośrednictwem której Bóg objawił poganom przyjście na świat swojego Syna, możemy odczytać dziś w Kościele, który jest „znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego” (KKK 775).
Sugestie słuchacza
06/01/22 Weronika Kurosz
Byłabym bardzo podbudowana, gdyby kapłan położył szczególny akcent na zapowiedź, iż ostatecznie promienieć będziemy, a „noc ciemna” służy do tego, by zatęsknić i ujrzeć światło i zostać nim zalanym. Dobrze to usłyszeć. Są to czytania, które nam wiernym mogą dać siłę i nadzieję. Potrzebujemy jej do codziennego życia. Słowa z Listu do Efezjan również pokrzepiają. Czy nie jest tak, że osoby niewierzące są - podobnie jak my - powołani do tego, by dostąpić światłości?
Homilia do dorosłych
06/01/22 ks. Mariusz Pohl
Mamy wiele przesłanek i znaków: Pismo Święte i świadectwo Kościoła, tradycję rodzinną i wolne od pracy, mamy bicie dzwonów i harmonogram mszy św. A więc wszelkie potrzebne dane, aby pójść i oddać cześć Bogu, który do nas przychodzi i czeka na nas w Eucharystii. Ale brakuje decyzji. Nawet coś nam mówi, że skoro jest święto i wolne, to może wypadałoby pójść do kościoła, ale jak często nasza decyzja jest na nie i jak wielu katolików brakuje tu dzisiaj pośród nas.
Homilia do dorosłych
06/01/22 ks. Piotr Winkler
Warto nieustannie podejmować wysiłek poszukiwania Boga i podążania ku Niemu krok po kroku. Nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że już Go znaleźliśmy. W dramatycznej sytuacji może się bowiem okazać, że jako tzw. „dobry katolik” znajduję się w swym życiu całkiem daleko od Boga. Jak zatem szukać Boga? Co robić, by Go na koniec odnaleźć? Kościół proponuje wiele sposobów, by wypełnić to zadanie.
Homilia do dzieci
06/01/22 ks. Tomasz Rogoziński
Nie bez znaczenia są dary, które przynieśli Jezusowi. Ofiarowanie złota było wyrazem tego, że to dziecię ma godność królewską, ofiarowanie kadzidła oznacza, że w małym Jezusie dostrzegli Pana i Boga, gdyż obłokiem kadzidła oddaje się cześć Bogu, natomiast mirra służy ciału, ukojeniu ran, co oznaczało, że ów Pan i Król będzie cierpiał i umrze. Pragniemy się zastanowić nad tym, czego uczą nas ci trzej mędrcy?