Objawienie Pańskie
Sugestie programowe

Owocne przeżywanie Eucharystii pozwala „wrócić do domu inną drogą” (DH 130)

06/01/22
To, co wspominamy jako pamiątkę, staje się dla nas teraz rzeczywistością zbawczą dzięki temu samemu Chrystusowi, który jest pośród nas obecny i działa poprzez swoje słowo i sakramenty. Podkreślają to słowa „dzisiaj” w kolekcie i prefacji. Zbawiciel nadal objawia się wszystkim narodom i zbawia je poprzez Kościół. Symbolikę gwiazdy, za pośrednictwem której Bóg objawił poganom przyjście na świat swojego Syna, możemy odczytać dziś w Kościele, który jest „znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego” (KKK 775).
Eucharystia to czas, kiedy Kościół składa Bogu w ofierze Jezusa Chrystusa (modlitwa nad darami). W homilii należy zachęcić, by każdy wierny chciał złożyć za przykładem mędrców swoje duchowe dary. Możemy złożyć ofiarę swojego życia: swoje modlitwy, pracę i cierpienia.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.