Objawienie Pańskie
Sugestie słuchacza

Wrócimy pokrzepieni?

06/01/22 Weronika Kurosz
Byłabym bardzo podbudowana, gdyby kapłan położył szczególny akcent na zapowiedź, iż ostatecznie promienieć będziemy, a „noc ciemna” służy do tego, by zatęsknić i ujrzeć światło i zostać nim zalanym. Dobrze to usłyszeć. Są to czytania, które nam wiernym mogą dać siłę i nadzieję. Potrzebujemy jej do codziennego życia. Słowa z Listu do Efezjan również pokrzepiają. Czy nie jest tak, że osoby niewierzące są - podobnie jak my - powołani do tego, by dostąpić światłości?