Polecamy

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie programowe
01/01/22
„Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam! Kyrie eleison”
Sugestie słuchacza
01/01/22 Sławomir Zatwardnicki
Samo Pismo nie wystarczy, gdyż w sprawie Najświętszej Maryi Panny nie podaje prawdy „kawy na ławę”. Potrzeba zajęcia tej samej postawy, która charakteryzowała samą Matkę Bożą: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19) oraz „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2, 51). Tak właśnie Kościół zachował się w sprawie Matki Bożej, która spokojnie czekała na swoją kolej do odkrycia Jej tajemnicy. Właściwie już z tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, wyłania się pomysł na homilię. Można by, przypominając Ewangelię z dnia, podprowadzić słuchacza do betlejemskiej szopki i zachęcić do tego, żeby razem z pasterzami pokłonił się Dziecięciu i zastanowił nad osobą Jego Matki.
Homilia do dorosłych
01/01/22 ks. Robert Klemens COr
Warto więc na początku tego nowego czasu wyznaczyć sobie cele, które chcielibyśmy osiągnąć. Nazywa się to postanowieniami noworocznymi. Najczęściej ustalamy coś co można zrobić w ciągu najbliższych 365 dni i stąd są to plany dotyczące doczesnego życia. Tylko czy przy okazji nowego roku nie warto również, jako że jesteśmy wierzącymi ludźmi, zastanowić się nad planem dalekosiężnym, którego celem nie jest tylko doczesność, ale wieczność? Oczywiście, droga do niej wiedzie przez kolejny, dany nam od Pana Boga, czas Roku Pańskiego 2022. Niemniej nie powinniśmy zapominać o wieczności.
Homilia do dorosłych
01/01/22 o. Marcin Wrzos OMI
Przychodzimy do kościoła, aby z jednej strony świętować nowy rok 2022 i podziękować za ten miniony, ale także, aby zwrócić wzrok w stronę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, której uroczystość obchodzimy. Niech Ona będzie nam przewodniczką w rozpoczętym właśnie roku. Ta uroczystość przypomina nam, że i my jesteśmy zaproszeni do tego, by jak Ona kierować się zawsze ku Jezusowi, zawierzać Mu całkowicie. Przejdźmy na początku roku przez najważniejsze wydarzenia z Jej życia. Uczmy się od Niej.
Homilia do dzieci
01/01/22 bp Antoni Długosz
Co by się stało gdybyśmy nie mieli swoich imion (napis). Gdyby przedmioty, zwierzęta, ptaki, kwiaty także nie miały swoich imion? Tymczasem każda rzecz, każdy kwiat (obraz), ptak, ryba, zwierzę, zabawka (obraz), rzeka, morze, góry, wioski, miasta, państwa, strony świata mają swoje imiona. Z tymi imionami wiążą się różne odczucia, myśli, treści. Powiedzmy słowo, „słonecznik” – (obraz) i wyobrażamy sobie złocistą tarczę, która cały dzień zwraca się ku słońcu. „Wróbel” – kojarzy nam się z szarym, ruchliwym przyjacielem, który nawet w zimie nas nie opuszcza i liczy na okruchy chleba.