Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Sugestie programowe

Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

01/01/22
„Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam! Kyrie eleison”
Słowo „Bogurodzica” wyraża prawdę teologiczną o Bożym
macierzyństwie Maryi, którą dziś czcimy. Ilekroć wymawiamy
słowa „Matka Boża”, tylekroć powtarzamy wyznanie wiary w Jej macierzyństwo.
Nowy Rok jest okazją do podjęcia wielu postanowień, a rozpoczynający się czas
wnosi także nową nadzieję. Prosimy, abyśmy przyjęli dziś Chrystusa Eucharystycznego
na wzór Maryi podczas zwiastowania i zanieśli Go współczesnemu
światu, abyśmy umocnieni Bożym błogosławieństwem i wstawiennictwem
Bogurodzicy Maryi budowali jedność pomimo dzielących nas różnic
i rozsiewali wokół nas pokój. O ten dar pokoju módlmy się
także dla całego świata, a zwłaszcza dla tych miejsc,
gdzie toczą się konflikty zbrojne.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.