Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Sugestie słuchacza

Od „Jezu, Synu” do „Abba, Ojcze”

01/01/22 Sławomir Zatwardnicki
Samo Pismo nie wystarczy, gdyż w sprawie Najświętszej Maryi Panny nie podaje prawdy „kawy na ławę”. Potrzeba zajęcia tej samej postawy, która charakteryzowała samą Matkę Bożą: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19) oraz „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2, 51). Tak właśnie Kościół zachował się w sprawie Matki Bożej, która spokojnie czekała na swoją kolej do odkrycia Jej tajemnicy. Właściwie już z tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, wyłania się pomysł na homilię. Można by, przypominając Ewangelię z dnia, podprowadzić słuchacza do betlejemskiej szopki i zachęcić do tego, żeby razem z pasterzami pokłonił się Dziecięciu i zastanowił nad osobą Jego Matki.