Apostolstwo modlitwy

Błogosławiona obecność (luty)

01/02/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.