Apostolstwo modlitwy

Idźcie na cały świat… (styczeń)

01/01/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.