Homilie okolicznościowe

Dzielić los z Panem i ludźmi (Świętych Cyryla i Metodego)

14/02/22 Sławomir Zatwardnicki
Kościół w związku z dzisiejszym świętem patronów Europy karmi nas słowem, w którym centralnym motywem jest misja ewangelizacyjna. Weźmy to sobie głęboko do serca. Oto Paweł i Barnaba głoszą słowo Boże Żydom, ale ci nie przyjmują Dobrej Nowiny. W związku z tym misjonarze zwracają się do pogan, którzy uwierzyli. Gdyby nie to, do dziś pozostawalibyśmy poganami nieznającymi Boga.