Homilie okolicznościowe

Kompleta (Ofiarowanie Pańskie)

02/02/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wszystko zaś ma swoje źródło w modlitwie proroka Symeona, który trzymając w swych dłoniach Dziecię Jezus, tak mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela» (Łk 2, 29–32). Trzeba pamiętać o tym, że Symeon wyczekiwał pociechy Izraela, czyli Mesjasza. Ten dar został mu dany – Duch Święty objawił mu, że „nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Pańskiego”. Tak też się stało. Co więcej, Symeon wziął Dziecię w swoje objęcia i modli się ze szczęścia.