Homilie okolicznościowe

Sens cierpienia (NMP z Lourdes)

11/02/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
W swoim liście apostolskim Salvifici doloris z 11 lutego 1984 roku święty papież pisał: „Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje”. Rozpoczyna ten list bardzo znamiennymi słowami: „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” – pisze św. Paweł Apostoł, odsłaniając zbawczą wartość cierpienia. Te słowa mają wartość jakby definitywnego odkrycia i dlatego Apostoł pisze: „Teraz raduję się w cierpieniach za was”. Radość pochodzi z odkrycia sensu cierpienia – a odkrycie to jest równocześnie ważne dla innych. Apostoł komunikuje swoje odkrycie i cieszy się nim ze względu na wszystkich, którym może ono dopomóc – tak jak jemu pomogło – w przeniknięciu zbawczego sensu cierpienia”.