Homilie okolicznościowe

Serce wypełnione radością (sugestie słuchacza - 2 II)

02/02/22 Weronika Kurosz
Może warto trochę tej żywiołowej radości wszczepić w nasze przeżywanie wiary? Przecież Bóg wysyła Anioła Przymierza, którego pragniemy, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. Ta nowina przepełnia moje serce weselem i nadzieją, tym bardziej, że Chrystus upodobnił się pod każdym względem do nas – ludzi (por. Hbr 2, 18). Wielokrotnie nasza natura ludzka przygnębia nas. Jesteśmy sfrustrowani. Nie lubimy siebie, naszej małości i słabości. Nasze potknięcia odbierają nam chęci i wiarę w sens ciągłego powstawania. Dusimy się w ciele i jego ograniczeniach. A przecież sam Bóg przyjął postać człowieka, afirmując w ten sposób naturę ludzką. Czyż nie powinno dawać nam to nadziei i nieść pocieszenia?