Homilie okolicznościowe

Święty Paweł – nauczyciel i świadek wiary (Nawrócenie św. Pawła)

25/01/22 ks. Arkadiusz Ksycki
Człowiekiem, który doświadczył głębokiego spotkania z Jezusem jest św. Paweł Apostoł, którego święto nawrócenia dziś obchodzimy. Można powiedzieć wprost, że jego nawrócenie wyraziło się w wierze w Jezusa Chrystusa i zaufaniu Jego osobie. W ten sposób dla wszystkich wierzących w Chrystusa, apostoł ten staje się nauczycielem i świadkiem wiary, która obejmuje i oświeca rozum człowieka, ale także angażuje jego miłość.