Homilie okolicznościowe

Ulegli wobec natchnień Boga (Katedry św. Piotra)

22/02/22 ks. Piotr Szkudlarek
Tajemnica wyboru Piotra na tego, który jest opoką Kościoła, również jest zastanawiająca. Wydaje się, że odczytany przed momentem fragment Ewangelii może nam przybliżyć kontekst tego wyboru. Kiedy Jezus zaprasza uczniów do podzielenia się opinią za kogo uważają go ludzie oraz co na ten temat sądzą sami uczniowie, najtrafniejszą odpowiedź udzielił właśnie Szymon: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Przedziwne jest, że to nie mądrość Szymona, ale Boże Objawienie sprawiło, że ten właśnie uczeń trafnie przyznał Boże Synostwo Jezusowi.