Ofiarowanie Pańskie

Kompleta

02/02/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Spotkanie z Bogiem można rozmaicie rozumieć. Jest nim codzienna osobista modlitwa. Jest to każda Eucharystia – nie tylko niedzielna. Jest nim ostateczne spotkanie z Bogiem, czyli przejście przez bramę śmierci na drugą stronę. Często się zdarza, że oczekujący na spotkanie z Bogiem, czyli na swoją śmierć, modlą się o spotkanie z Nim.