Ofiarowanie Pańskie
Sugestie słuchacza

Serce wypełnione radością (sugestie słuchacza)

02/02/22 Weronika Kurosz
Byłoby wspaniale, gdyby kapłan przedłużył ją w swej homilii. Symeon i Anna – dwoje ludzi, którzy przeżywają prawdziwe uniesienie, ponieważ ujrzeli Mesjasza na własne oczy. Jakiż niesamowity wzór do naśladowania! Całe ich życie było naznaczone oczekiwaniem. Gdy spotkali Dzieciątko Jezus, błogosławili Boga, sławili Go, mówili o Nim wszystkim wokół. My współcześni chrześcijanie jesteśmy zanurzeni w prawdzie o Odkupieniu w zasadzie od urodzenia. Może warto zachęcić wiernych do tak radosnego, płomiennego przeżywania spotkania z Chrystusem w każdej Eucharystii?