Pierwszy piątek

Zysk większy od straty (styczeń - do dzieci)

01/01/22 Danuta Szelejewska
Każdy z nas doskonale wie, że czas publicznej działalności Pana Jezusa nie oznaczał ciągłego wypoczynku. Znamy wiele szczegółów dotyczących Jego słów i czynów. Wiemy, że uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, pocieszał smutnych i strapionych. Trzeba również wspomnieć o cudownym rozmnożeniu chleba i nakarmieniu tysięcy głodnych.