Polecamy

Słuchając Franciszka

01/01/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Pierwsze jest spojrzenie Jezusa. „Jego spojrzenie rodzi spotkanie, będące źródłem nowego życia. Nie trzeba wielu słów”. Warto zastanowić się, nad własnym sposobem patrzenia na otaczający nas świat i ludzi. Czy nie jest to spotkanie pełne obojętności? Franciszek zwraca uwagę na wiele sytuacji śmierci: utrata entuzjazmu, odwagi, by się podnieść, utrata nadziei, depresja, która niekiedy może prowadzić wręcz do pokusy odebrania sobie życia, apatia, wegetacja, materializm, cyfrowy narcyzm, osobiste niepowodzenia… „Iluż młodych ludzi płacze, a nikt nie słyszy ich krzyku!”.
01/02/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Nawet jeśli rzeczywiście chcemy szczerze kochać i służyć drugiemu człowiekowi, czasami zapominamy, że miłość i służba zaczyna się od postawy słuchania. Bez niej te szczere pragnienia są narażone na to, że pod pozorem miłości Boga i bliźniego, ukryje się egoistyczna i nieuporządkowana miłość własna. Niby służąc innym, będziemy służyć swojej pysze. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchowych, kierując całą uwagę rekolektanta na Chrystusa, podkreśla tę dynamikę: „Poznać, pokochać, naśladować” (ĆD 233). Poznajemy przez słuchanie i wpatrywanie się, przez czucie, smakowanie i dotykanie (ĆD 121n). Bez poznania miłość i służba są oderwane od rzeczywistości i skazane na jałowe realizowanie ideologicznych założeń i odprawiania pustych rytuałów.