Słuchając Franciszka

Słuchaj, kochaj i służ! (luty)

01/02/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Nawet jeśli rzeczywiście chcemy szczerze kochać i służyć drugiemu człowiekowi, czasami zapominamy, że miłość i służba zaczyna się od postawy słuchania. Bez niej te szczere pragnienia są narażone na to, że pod pozorem miłości Boga i bliźniego, ukryje się egoistyczna i nieuporządkowana miłość własna. Niby służąc innym, będziemy służyć swojej pysze. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchowych, kierując całą uwagę rekolektanta na Chrystusa, podkreśla tę dynamikę: „Poznać, pokochać, naśladować” (ĆD 233). Poznajemy przez słuchanie i wpatrywanie się, przez czucie, smakowanie i dotykanie (ĆD 121n). Bez poznania miłość i służba są oderwane od rzeczywistości i skazane na jałowe realizowanie ideologicznych założeń i odprawiania pustych rytuałów.