NABOŻEŃSTWA PAŹDZIERNIKOWE

Rozważania różańcowe dla dzieci

01/10/22 ks. Łukasz Bąbelek
Chrzest Jezusa Jezus przychodzi nad Jordan, żeby spotkać swojego przyjaciela Jana Chrzciciela, który głosił ludziom konieczność nawrócenia czyli odejścia od zła i wyboru dobra. Jezus też przyjął chrzest, ponieważ chciał nam pokazać, że trzeba wybierać w swoim życiu zawsze dobro. Nawrócenie to życie zawsze blisko Jezusa. Jezu, proszę nawróć moje serce, abym zawsze wybierał dobro a odrzucał zło.