NABOŻEŃSTWA PAŹDZIERNIKOWE

Tajemnice różańcowe dla dzieci

01/10/22 ks. Piotr Szkudlarek
Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia Podstawowym zadaniem misjonarza jest głoszenie prawdy o Panu Bogu. Zauważmy jednak, że kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię, dostosowywał się do tych, którzy go słuchają. Zawsze troszczył się o swoich słuchaczy, by im pomóc, a nie by ich oskarżyć czy ocenić. Prośmy, byśmy zawsze tak mówili o Panu Bogu, by pomóc zagubionym.