Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

23 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
03/09/22
Prawdziwy uczeń Chrystusa musi dokonać radykalnego wyboru w swoim życiu. Nic nie może być dla niego ważniejsze od Zbawiciela. Ani najbliżsi ludzie, ani żadne dobra tego świata (por. KKK 2544). Musi też dźwigać swój krzyż, doświadczając wysiłku, prób i cierpień. Naśladowanie Jezusa dokonuje się bowiem każdego dnia, w codziennym życiu. Eucharystia – Ofiara Chrystusa, jest także ofiarą Kościoła.
Sugestie słuchacza
04/09/22 Szymon Bojdo
Jezus w dzisiejszej Ewangelii jest bardzo pragmatyczny. Gdy mówi o planowaniu budowy, o bitwie – właściwie odpowiada na wiele lęków ludzi XXI wieku. My wszyscy musimy obecnie mierzyć siły na zamiary, odczuwamy skutki wielopoziomowego kryzysu, boimy się o swoją przyszłość i chcemy życia w pokoju. Tak powinniśmy planować, a nie jest łatwo, gdy jest wiele niewiadomych.
Homilia do dorosłych
04/09/22 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus zawsze uczył nas o miłości, o miłości nie tylko do bliskich nam osób, ale nawet do nieprzyjaciół. A dzisiaj wymaga od nas rzeczy, która wydaje się kłócić z tymi wskazaniami. Jakże bowiem rozumieć słowa: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (…) Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem? Pan Jezus stawiając swoim uczniom takie wymagania, wcale nie cofa słów o miłości bliźniego, o miłości nieprzyjaciół.
04/09/22 ks. Marek Piedziewicz
Mądrość posiada wiele wymiarów. Z jednej strony utożsamiamy ją z inteligencją. Z drugiej wiąże się z wykształceniem. Osoby, które są dobrze wyuczonymi fachowcami w poszczególnych branżach, które ukończyły fakultety czy dzięki swojemu wykształceniu potrafiły zbudować szczęśliwe życie, określimy mianem mądrych. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o takim mniej więcej obrazie mądrości.
Homilia do młodzieży
04/09/22 s. Arletta Ziółkowska
Życie chrześcijańskie jest, a nawet powinno być, podróżą z Jezusem. Z Nim zaczęliśmy nasze życie, z Nim idziemy przez życie i mamy nadzieję, że się z Nim spotkamy u kresu tej podróży. Jednak są tacy pośród nas, którzy tylko tak teoretycznie są w Kościele. Zostali kiedyś ochrzczeni, byli u I Komunii św., może nawet u bierzmowania. Idą dalej, ale w tę podróż nie zapraszają Jezusa. Podążają w innym towarzystwie. Odrzucają Boże przykazania, Ewangelię, odrzucają krzyż. Czyżby ten bagaż podróżny był dla nich zbyt ciężki?
Homilia do dzieci
04/09/22 ks. Andrzej Muńko
Sugestie homiletyczne Cel homilii i potrzebne rekwizyty: uświadomienie dzieciom, że uczeń Chrystusa musi nieustannie podążać za Zbawicielem, każdego dnia nowego roku szkolnego stawać się lepszym dla Boga i drugiego człowieka. Potrzebne rekwizyty: sztaluga, duża kartka papieru lub 10 kartek formatu A4, flamaster.