23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Kroczenie za Jezusem

04/09/22 ks. Andrzej Muńko
Sugestie homiletyczne Cel homilii i potrzebne rekwizyty: uświadomienie dzieciom, że uczeń Chrystusa musi nieustannie podążać za Zbawicielem, każdego dnia nowego roku szkolnego stawać się lepszym dla Boga i drugiego człowieka. Potrzebne rekwizyty: sztaluga, duża kartka papieru lub 10 kartek formatu A4, flamaster.