23 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Niedzielna Eucharystia jest okazją do złożenia na ołtarzu wszystkich trudów minionego tygodnia (Dies Domini 43)

03/09/22
Prawdziwy uczeń Chrystusa musi dokonać radykalnego wyboru w swoim życiu. Nic nie może być dla niego ważniejsze od Zbawiciela. Ani najbliżsi ludzie, ani żadne dobra tego świata (por. KKK 2544). Musi też dźwigać swój krzyż, doświadczając wysiłku, prób i cierpień. Naśladowanie Jezusa dokonuje się bowiem każdego dnia, w codziennym życiu. Eucharystia – Ofiara Chrystusa, jest także ofiarą Kościoła.
Wszyscy wierni powinni łączyć swoje życie, cierpienia i prace z Chrystusowym całkowitym ofiarowaniem się Ojcu. Wtedy ich ofiary nabierają nowej wartości. Ofiara Chrystusa, uobecniona na ołtarzu, daje wszystkim możliwość takiego zjednoczenia (KKK 1368). Niedzielna Msza Święta może stać się więc okazją do złożenia na ołtarzu wszystkich trudów minionego tygodnia (Dies Domini 43).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.