23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Prawdziwy uczeń Chrystusa

04/09/22 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus zawsze uczył nas o miłości, o miłości nie tylko do bliskich nam osób, ale nawet do nieprzyjaciół. A dzisiaj wymaga od nas rzeczy, która wydaje się kłócić z tymi wskazaniami. Jakże bowiem rozumieć słowa: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (…) Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem? Pan Jezus stawiając swoim uczniom takie wymagania, wcale nie cofa słów o miłości bliźniego, o miłości nieprzyjaciół.