24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg ratownik

11/09/22 o. Marcin Wrzos OMI
Bóg jest dobry i jest ratownikiem ludzi. W liturgii słowa kolejny raz przekonuje, jak bardzo jesteśmy dla Niego cenni. Czeka na nasze powroty, nie zniechęca się nami, szuka nas, opatruje rany, wspiera, posyła ludzi, aby to czynili w Jego imieniu. W roku liturgicznym pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” to słowo jest też przypomnieniem, zachętą, abyśmy przede wszystkim przez sposób życia, a czasem słowo, przyprowadzali innych ludzi do Jezusa.